มาถึงขนาดนี้ไม่ได้ก็เสียชาติเกิดแล้ว

ใครบอกว่าวัยรุ่นนั้นเป็นวัยที่อยู่ในวัยเรียนและเป็นวัยที่อยู่ในวัยของการเล่นกีฬา ยังมีเรื่องดนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วยหลายคนก็คงจะพอรู้กันดีแต่มีอีกสิ่งหนึ่งคนยังไม่รู้และยังไม่เข้าใจ เรื่องของเงี่ยนวัยรุ่นอย่างพวกเรานั้นมีอารมณ์เรื่องพวกนี้เป็นอย่างมาก