ดูหนังฟรี…มันคือความสุขของคนแก่ที่จัดสรรได้

เมื่อคนเฒ่าคนแก่ในชุมชนจำเป็นจะต้องมีการดูแล เพราะช่วงเวลากลางวันลูกๆ หลานๆ จะต้องออกไปทำมาหากิน ทำให้คนแก่ของบ้านออกอาการเหงาและไม่มีอะไรทำ หัวหน้าประจำชุมชนจึงได้ประชุมหารือ แล้วเห็นว่าสมควรจะจัดหากิจกรรมผ่อนคลายสำหรับคนแก่ อาทิ ทำงานฝีมือและทำขนมหรืออาหารร่วมกัน ฉันซึ่งเป็นหนึ่งในอาสาของชุมชนได้เสนอเรื่องที่ตัวเองถนัดและชอบคือ จัดให้คนแก่มาดูหนังออนไลน์ฟรีร่วมกัน และแล้ว ความคิดนี้ก็มีคนเห็นด้วย การจัดกิจกรรมนี้จึงต้องเร่งให้เป็นรูปเป็นร่าง โดยเริ่มจากจัดเตรียมห้องสำหรับดูหนัง ซึ่งจะฉายหนังออกสมาร์ททีวีจอขนาดสี่สิบนิ้วที่คาดว่า สามารถดูได้ชัดเจนทั้งภาพและเสียง ทั้งนี้การเข้ามาดูจะต้องไม่แออัด